VHZ-DIS - Vodní díla a vodohospodářské stavby

Historie společnosti

Firma VHZ-DIS, spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Sídlo společnosti bylo v pronajmutých prostorách areálu Montovaných staveb. V roce 1995 firma zakoupila samostatný výrobní areál. Rekonstrukce probíhala 2 roky a v roce 1997 se změnilo sídlo společnosti na ulici Mírovou v Brně – Černovicích, kde firma sídlí dodnes.

Do roku 2005 firma dodávala své výrobky a služby na území ČR. V roce 2005 firma získala zakázky na území Slovenské republiky a rozšířila tím svou působnost do zahraničí.

Pro zlepšení pozice na trhu byl ve společnosti zaveden v roce 2007 systém managementu jakosti dle ISO 9001:2000. V následujícím roce byl systém doplněn o systém environmentální managementu dle ISO 14 001:2004 a o systém managementu ochrany a bezpečnosti zdraví při práci (OHSAS – ISO 18001). Úspěšná certifikace proběhla v únoru 2009. V tentýž roce společnost zřídila Organizační složku na Slovensku.

Současnost

Po 30 letech na trhu máme úspěšně za sebou více než 400 realizačních projektů. V posledních letech vystupujeme ve vodohospodářským sektoru jako generální dodavatel zejména čistíren odpadních, čerpacích stanic a vodojemů pro pitnou vodu. Jako dodavatel technologie spolupracujeme s největšími stavebními dodavateli na českém trhu.

Díky letitým zkušenostem, know-how, odbornému týmu a vlastní projekční kanceláří dnes zaujímáme stabilní silnou pozici v technologickém sektoru vodních staveb.

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Osobní údaje a cookies.

Nastavení cookies