VHZ-DIS - Vodní díla a vodohospodářské stavby

Dodávky staveb na klíč

Realizujeme kompletní dodávky staveb:

 • čistírny odpadních komunálních vod – od malých ČOV (200 PE) až po velké (nad 100 000 PE)
 • čistírny průmyslových odpadních vod – chemický průmysl, hutní a kovozpracující průmysl, potravinářský průmysl, textilní průmysl
 • úpravny pitné vody – městské a průmyslové
 • vodojemy
 • čerpací stanice – na kanalizační síti, povodňové, průmyslové, zvyšovací tlakové, pro pitnou vodu

Dodávky technologických celků

Kompletní dodávky technologického zařízení vč. elektro části, MaR a ASŘT; montáž dosazovacích nádrží, lapáků písku a štěrku, podélných usazovacích nádrží, vyplachovacích klapek, strojních a ručních česlí, česlicových košů a dalších čistírenských produktů.

Intenzifikace, rekonstrukce a optimalizace

Při všech problémech s technologickým zařízením čistíren odpadních vod, úpraven vody, čerpacích stanic, vodojemů a průmyslových rozvodů spojených s jejich stavem, nedostatečnou kapacitou spojenou s rozšiřováním výroby a zvyšováním produkce navrhneme optimální řešení a vypracujeme technologický návrh s orientačním vyčíslením nákladů spojených s realizací.

Montáž technologického zařízení

Montáž technologických celků se skládá zejména z:
 • potrubí
 • stroje a zařízení
 • konzole
 • plošiny
 • žebříky
 • mosty atd.
Máme bohaté zkušenosti s montážemi potrubních tras a zařízení. Naši pracovníci disponují potřebnou svářecí a manipulační technikou.


Konzultujte s námi realizace a dodávky VHS

Ing. Josef Mičík

Obchodní ředitel


Reference dodávek vodohospodářských staveb

Technologie ČOV

Technologie ČOV

Šafov

Druh dodávky: Technologie pro ČOV
Místo: Šafov
Kapacita: 150 PE
Uvedení do provozu: 3/2023

Technologie ČOV

Technologie ČOV

Zbraslav

Druh dodávky: Technologie pro ČOV
Místo: Zbraslav
Kapacita: 1560 PE
Uvedení do provozu: 3/2023

Rekonstrukce VDJ

Rekonstrukce VDJ

Zbraslav

Druh dodávky: Technologie pro vodojem
Místo: Zbraslav
Kapacita vodojemu: 2x 150 m3
Uvedení do provozu: 1/2023

Dodávka technologie ČS

Dodávka technologie ČS

Kamenolom

Druh dodávky: Technologie pro ČS a vodní elektrárnu
Místo: Blansko
Výkon ČS: 40 - 120 l/s
Výkon MVE: 2x 11 kW
Uvedení do provozu: 12/2022

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Osobní údaje a cookies.

Nastavení cookies