VHZ-DIS - Vodní díla a vodohospodářské stavby

Dodávky staveb na klíč

Realizujeme kompletní dodávky staveb:

 • čistírny odpadních komunálních vod – od malých ČOV (200 EO) až po velké (nad 100 000 EO)
 • čistírny průmyslových odpadních vod – chemický průmysl, hutní a kovozpracující průmysl, potravinářský průmysl, textilní průmysl
 • úpravny pitné vody – městské a průmyslové
 • vodojemy
 • čerpací stanice – na kanalizační síti, povodňové, průmyslové, zvyšovací tlakové, pro pitnou vodu

Dodávky technologických celků

Kompletní dodávky technologického zařízení vč. elektro části, MaR a ASŘT; montáž dosazovacích nádrží, lapáků písku a štěrku, podélných usazovacích nádrží, vyplachovacích klapek, strojních a ručních česlí, česlicových košů a dalších čistírenských produktů.

Intenzifikace, rekonstrukce a optimalizace

Při všech problémech s technologickým zařízením čistíren odpadních vod, úpraven vody, čerpacích stanic, vodojemů a průmyslových rozvodů spojených s jejich stavem, nedostatečnou kapacitou spojenou s rozšiřováním výroby a zvyšováním produkce navrhneme optimální řešení a vypracujeme technologický návrh s orientačním vyčíslením nákladů spojených s realizací.

Montáž technologického zařízení

Montáž technologických celků se skládá zejména z:
 • potrubí
 • stroje a zařízení
 • konzole
 • plošiny
 • žebříky
 • mosty atd.
Máme bohaté zkušenosti s montážemi potrubních tras a zařízení. Naši pracovníci disponují potřebnou svářecí a manipulační technikou.


Konzultujte s námi realizace a dodávky VHS

Ing. Josef Mičík

Obchodní ředitel


Reference dodávek vodohospodářských staveb

Modernizace kalové koncovky

Modernizace kalové koncovky

ČOV Hodonín

Druh dodávky: Generální dodávka
Místo: Hodonín
Zpracování zahuštěného kalu:
max 30 m3/h, výstupní konc. 5-8%
Zpracování odvodněného kalu:
max 30 m3/h, výstupní konc. 25-35%
Čerpání odvodněného kalu: 1 - 3 m3/h
Uvedení do provozu: 4/2022

Rozšíření ČOV

Rozšíření ČOV

Holubice

Druh dodávky: Technologie
Místo: Holubice
Kapacita: 2 762 EO
Uvedení do provozu: 7/2021

Intenzifikace ČOV

Intenzifikace ČOV

Římov

Druh dodávky: Stavební a technologické práce
Místo: Římov
Kapacita: 625 EO
Uvedení do provozu: 10/2021

Intenzifikace ČOV

Intenzifikace ČOV

Hodonice

Druh dodávky: Technologie
Místo: Hodonice
Kapacita: 5 000 EO
Uvedení do provozu: 08/2021

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Osobní údaje a cookies.

Nastavení cookies