VHZ-DIS - Vodní díla a vodohospodářské stavby

Technologický dohled

Technologický dohled je zajišťován v rámci zkušebního provozu vodního díla – převážně čistíren odpadních vod, které nejsou provozovány vodohospodářskými společnostmi  (nejedná se o funkci odborného zástupce provozovatele). V rámci technoloigckého dohedu jsou zajišťovány analýzy vzorků odpadních vod v souladu s vodoprávním povolením a podmínkami stanovenými v případném dotačním programu a nastavení / úpravy technologických parametrů provozu. Součásti je průběžné hodnocení výsledků provozu a zpracování závěrečného vyhodnocení zkušebního provozu potřebné pro uvedení zařízení do trvalého provozu. 

Záruční a pozáruční servis

V průběhu záruční doby naši pracovníci na žádost objednatele navštěvují stavby, kontrolují stav zařízení, dodržování provozních předpisů a ve spolupráci s provozovateli se tak snaží předcházet možným závadám. Po uplynutí záruční doby může být sjednána smlouva na poskytování pozáručního servisu.


Máte dotaz a chcete mluvit s technologem?

Ing. Eva Křížová

Technolog

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Osobní údaje a cookies.

Nastavení cookies