VHZ-DIS - Vodní díla a vodohospodářské stavby

Komplexní realizace vodohospodářských staveb

Naše společnost zajišťuje kompletní stavební a technologické dodávky vodohospodářských objektů, projekční a inženýrskou činnost v oboru vodního hospodářství. Zastřešujeme vodohospodářské projekty od prvotních návrhů až po úspěšnou realizaci a servis.
Součástí je i vlastní zámečnická výroba pro vodní hospodářství, zejména pak dosazovací nádrže, lapáky písku, ruční česle a česlicové koše, zvedací zařízení, vyplachovací klapky atd. Umíme vyrobit i lávky, zábradlí, žebříky či schody nejen pro vodohospodářské účely.

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Osobní údaje a cookies.

Nastavení cookies