VHZ-DIS - Vodní díla a vodohospodářské stavby

Montáž nové technologie ve dvou nejvýznamnějších zdrojích vody pro skupinový vodovod Lázně Bělohrad – Jičín, který zásobuje pitnou vodou cca 25 tisíc obyvatel. Jednalo se o:

-        úpravnu vody Lázně Bělohrad včetně zdrojů vody – vrtů  J1, J2, ML5 (průměrný výkon úpravny 25 l.s-1, maximální 42 l.s-1)

-        čerpací stanici Mlázovice včetně zdrojů vody – vrtů ML1, V5a, V5b (kapacita 22 l.s-1).

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Osobní údaje a cookies.

Nastavení cookies